top of page

 הדבר הבא             אתרי בניה, המקומות הפרומים בעיר, מלאים בסימנים של מה שהיה ומה שהולך להיות. חללים שהם כבר לא ועוד לא, והם משתנים כל הזמן. בינתיים חוקי המשחק בהם שונים. הם מאפשרים מצבים ומפגשים שלא קורים בחיים המסודרים שלנו. כשיגיעו החלונות והדלתות כבר לא ישבו לאכול על הרצפה, התהום תסגר, הכל יהיה לפי תקן וכולם יתלבשו יפה. עד שזה יקרה – אני מציירת.

bottom of page